Apie projektą

Gera psichikos sveikata yra neatsiejama bendrosios žmogaus sveikatos dalis. Gera emocinė savijauta – tai asmens bei visuomenės laimės ir gerovės sąlyga.
Stresas yra universali problema, tačiau Lietuvoje streso rodikliai ypač aukšti – kas antras darbuotojas mūsų šalyje kenčia nuo streso darbe.
Stresas darbo aplinkoje gali sukelti sunkius emocinius išgyvenimus, pakenkti psichinei ir fizinei sveikatai. Vertinant streso rodiklius Lietuvoje, galima teigti, kad Lietuvoje darbdaviai retai imasi šios iniciatyvos, o jei ir taiko prevencines priemones, jos nėra tokios efektyvios, kad sumažintų streso darbe mastą šalyje.

Psichikos sveikatos ir emocinio raštingumo stiprinimo trūksta ir jaunuolių tarpe – šiandien 58 proc. vaikų ir jaunimo patiria patyčias bei patys jas inicijuoja.

Pensinio amžiaus žmonių grupei skirti sveikatinimo projektai ir programos dažniausiai skirtos fizinei sveikatai gerinti. Tačiau pagyvenusių žmonių psichikos sveikata reikalauja tokio
paties dėmesio kaip ir fizinė sveikata, nes „senatvei būdinga daug stresą sukeliančių faktorių, kurie gali pabloginti psichikos sveikatą, pvz., mažėjantis funkcinis pajėgumas ir socialinė izoliacija, menkas pagyvenusių žmonių užimtumas, susilpnėję socialiniai ryšiai, prastesnė socialinė adaptacija ir pan.

Kas yra gerovės konsultantas?

GEROVĖS KONSULTANTAS –  specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Projekto tikslas prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.