Bendradarbiaujančios įstaigos

Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Pagrindinis visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, savivaldybės teritorijoje vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, tiekiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Mokymų sinergija

Veiklos sritys: kultūrinis švietimas; sportinis ir rekreacinis švietimas; švietimas; moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; vaikų poilsio stovyklų veikla; kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; ekskursijų organizatorių veikla; fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka

Veiklos sritys: dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, panauda ir viešinimas; bibliografavimas; kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra; galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas; projektai.

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugija

Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti neigaliuju pilietines, socialines ir ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, suteikti reikalinga informacija.

Kazlų Rūdos senjorų klubas

Senjorų klubas – pagyvenusių žmonių organizacija, vienijanti pagyvenusius žmones, norinčius aktyviai gyventi pilnavertį gyvenimą, dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

Kazlų Rūdos sporto centras

Moderni kūno kultūros, sporto, sveikatinimo ir rekreacijos įstaiga, kuri tenkina įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties ir pasaulėžiūros Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų aktyvaus gyvenimo būdo poreikius.

Kazlų Rūdos trečiojo amžiaus universitetas

Tai ne pelno siekianti savarankiška, savanoriška  visuomeninė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą, turinti juridinio asmens statusą ir veikianti švietimo, socialinėje, kultūros ir kitose panašiose srityse.

Kazlų Rūdos sveikuolių klubas "Atgaja"

Klubo veiklos tikslas – propaguoti holistine samprata pagrįstos sveikos gyvensenos principus.

Klubo veiklos uždaviniai: vienyti asmenis, kurie domisi sveika gyvensena, ją praktikuoja, propaguoja, remia sveikos gyvensenos idėjas ir veiklas; organizuoti veiklą, skirtą klubo narių sveikatinimuisi, asmeniniam fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui; organizuoti sveikatos stovyklas, žygius ir ekskursijas; propaguoti sveikos mitybos principus ir populiarinti sveiką maistą renginių metu; vykdyti sveikos gyvensenos švietėjišką veiklą visuomenėje.